Sprawdź, czy Twój album znajduje się na liście wydawnictw Fonografiki z 2011 roku i jeśli potrzebujesz pomocy w celu uregulowania Twoich praw - zapraszamy do kontaktu.

Jeśli Twoje wydawnictwo było wydane do roku 2016 - analogicznie.

Jednocześnie Artystom, którzy podpisali kontrakty z Firmą lub Firmami podszywającymi się pod Fonografikę od roku 2016 również deklarujemy pomoc w odzyskaniu praw do ich artystycznych wykonań.

Katalog, ani Wy Szanowni Artyści - NIE zostaliście sprzedani w jego worku, więc zachowajcie czujność przy ewentualnych próbach wyłudzenia na Was praw do jego eksploatacji ( tzn. zalegalizowania od teraz - nielegalnego handlu plikami ). Jeśli w Waszej ocenie i subiektywnie lepszym interesie jest wreszcie uwolnić się wydawniczo z tego tematu to możemy procedować dokumenty, bo przystępując do wyjaśnienia tej sprawy moim warunkiem było uszanowanie konkretnych decyzji Artystów i takie pełnomocnictwo ze strony byłych Wspólników Fonografiki do restrukturyzacji tego katalogu - posiadam.

Dziękuję i w razie wątpliwości - zapraszam do kontaktu.

alicja.perkowska@gmail.com

Oświadczenie

KATALOG fONOGRAFIKA.xls